Afremming van de opwarming van de aarde (2)

Het onderzoek
Onderzoekers trekken die conclusie nadat ze bestudeerden welke impact het Montreal Protocol heeft gehad op de stromingen in de atmosfeer boven Antarctica. Ze maakten daarbij gebruik van klimaatmodellen waarmee ze twee scenario’s simuleerden: een scenario waarin het Montreal Protocol werd nageleefd en een scenario waarin dit protocol niet van kracht was. In het scenario waarin het protocol niet van kracht was, gingen de onderzoekers ervan uit dat de uitstoot van ozonvernietigende stoffen zoals cfk’s jaar na jaar met 3% zou zijn toegenomen. Dat is aanzienlijk minder dan de toename die we voor het Montreal Protocol van kracht werd, zagen. Dus op basis daarvan kun je concluderen dat de impact die het protocol op het klimaat heeft gehad in deze studie nog heel conservatief wordt ingeschat. Oftewel: in werkelijkheid is de impact waarschijnlijk nog groter.
Grote regionale effecten
Maar zelfs de conservatieve schatting die de onderzoekers in het blad Environmental Research deponeren, is indrukwekkend. Tegen 2050 zal de gemiddelde wereldwijde temperatuur dankzij het Montreal Protocol naar schatting 1 graad lager uitvallen. En als je inzoomt op regionale gebieden, is de impact nog groter. Zo zou het protocol in Noord-Amerika, Afrika en Eurazië tot op heden een opwarming van tussen de 0,5 tot 1 graad voorkomen hebben. En tegen 2050 vallen de temperaturen in deze gebieden tussen de 1,5 en 2 graden Celsius lager uit dan zonder het Montreal Protocol het geval was geweest. Ook in het Arctisch gebied – momenteel de snelst opwarmende regio op aarde – wordt de impact van het Montreal Protocol gevoeld; daar pakken de temperaturen tegen 2050 dankzij het protocol 3 tot 4 graden Celsius(!) lager uit.

Smelt
Door de opwarming van de aarde af te remmen, heeft het Montreal Protocol ook behoorlijk wat smelt voorkomen. Bijvoorbeeld in het Arctisch gebied. De onderzoekers schatten dat de hoeveelheid zee-ijs aldaar vandaag de dag zo’n 25 procent groter is dan zonder de totstandkoming van het Montreal Protocol het geval zou zijn geweest. En doordat ook de opwarming van Groenland door het protocol is afgeremd, mag je verwachten dat de smelt van de ijskap aldaar – en de bijdrage die deze zo levert aan de zeespiegelstijging – vandaag de dag behoorlijk kleiner is dan zonder het protocol het geval zou zijn geweest.
Wat dit onderzoek prachtig laat zien, is dat internationaal gemaakte en nageleefde afspraken daadwerkelijk het verschil kunnen maken. Hopelijk moedigt de studie overheden wereldwijd dan ook aan om actie te ondernemen en na al die klimaattoppen in de trant van ‘veel woorden, weinig wol’ nu eens spijkers met koppen te slaan en harde afspraken te maken over het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. “Montreal loste het probleem van de cfk’s op,” stelt onderzoeker Matthew England. “Nu moet het uitfaseren van onze CO2-uitstoot het volgende grote doel zijn.”

Bron: Scientias.nl

0

AOW per 1 januari 2020

Bent u benieuwd hoe hoog uw AOW is geworden met ingang van 1 januari 2020? Een overzicht van de bedragen die in uw situatie gelden. In de meeste gevallen gaat de AOW iets omhoog.

De hoogte van de AOW per 1 januari 2020 hangt af van verschillende factoren. Zo wordt er gekeken of uw alleenstaand bent of samenwonend. Vervolgens gaat het er onder meer om of uw partner ook AOW krijgt.
Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende situaties en bijbehorende AOW-bedragen, zowel bruto als netto, per 1 januari 2020. Ten opzichte van vorig jaar gaan de meeste AOW-ers er enkelen tientjes per maand op vooruit.

Onderstaande bedragen gelden alleen als u al AOW ontvangt en 100% AOW heeft opgebouwd. Let op: de nettobedragen hangen af van het totale inkomen en kunnen nog enigszins verschillen van het AOW-bedrag dat u daadwerkelijk ontvangt.
1. Alleenstaand
Brutobedrag met heffingskorting: € 1.255,87 (zonder: € 1.255,87)
Loonheffingsbedrag met heffingskorting: € 0,00 (zonder: € 244,17)
Bijdrage Zvw met heffingskorting: € 68,44 (zonder: € 68,44)
Nettobedrag met heffingskorting: € 1.187,43 (zonder: € 943,26)
Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van € 25,63 en exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld is € 72,04 bruto per maand en wordt in mei uitbetaald.
2. Getrouwd of samenwonend: beiden AOW
Brutobedrag met heffingskorting: € 859,55 (zonder: € 859,55)
Loonheffingsbedrag met heffingskorting: € 0,00 (zonder: € 167,17)
Bijdrage Zvw met heffingskorting: € 46,84 (zonder: € 46,84)
Nettobedrag met heffingskorting: € 812,71 (zonder: € 645,54)
Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van €25,63 en exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld bedraagt €51,46 bruto per maand en wordt in mei uitbetaald.
3. Getrouwd of samenwonend: uw partner heeft nog geen AOW, u krijgt geen toeslag
Brutobedrag met heffingskorting: € 859,55 (zonder: € 859,55)
Loonheffingsbedrag met heffingskorting: € 0,00 (zonder: € 167,17)
Bijdrage Zvw met heffingskorting: € 46,84 (zonder: € 46,84)
Nettobedrag met heffingskorting: € 812,71 (zonder: € 645,54)
Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van €25,63 en exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld is €51,46 bruto per maand en wordt in mei uitgekeerd.
4. Getrouwd of samenwonend: uw partner heeft nog geen AOW, u krijgt volledige toeslag
Brutobedrag met heffingskorting: € 1.693,47 (zonder: € 1.693,47)
Loonheffingsbedrag met heffingskorting: € 76,17(zonder: € 329,08 )
Bijdrage Zvw met heffingskorting: € 92,29 (zonder: € 92,29)
Nettobedrag met heffingskorting: € 1.525,01 (zonder: € 1.272,10)
Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van €25,63 en exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld is €102,92 bruto per maand en wordt in mei uitbetaald.
5. Getrouwd of samenwonend: uw partner heeft nog geen AOW, toeslag is 10% verlaagd
Per 1 augustus 2011 is de toeslag met maximaal 10% verlaagd voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen van minimaal € 2.893,14 bruto in de maand.
Brutobedrag met heffingskorting: € 1.610,08 (zonder: € 1.610,08)
Loonheffingsbedrag met heffingskorting: € 59,50 (zonder: € 312,42)
Bijdrage Zvw met heffingskorting: € 87,74 (zonder: € 87,74)
Nettobedrag met heffingskorting: € 1.462,84 (zonder: € 1.209,92)
Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van €25,63 en exclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld bedraagt €97,77 bruto per maand en wordt in mei uitgekeerd.
Bent u benieuwd naar de betaaldagen of uw nieuwe AOW-leeftijd? PlusOnline vergeleek eerder de pensioenleeftijd in Nederland met andere Europese landen.
Bron: SVB

0

Liever veilig dan . . . spijtig!

Liever veilig dan spijtig. Jij wilt het gratis beroerte-alarmpakket dus zeker in huis hebben!
Kenmerken van een beroerte zijn een scheve mond, verwarde spraak en/of een lamme arm. Als dit jou plots overkomt, heb je geen reden meer om in de stress te schieten. In het beroerte-alarmpakket vind je namelijk allerlei geheugensteuntjes om de signalen van een beroerte te onthouden: een koelkastmagneet, sticker, herkenkaartje, brochure en ansichtkaarten.
In het vervolg weet jij precies wat jou te doen staat. Zorg er dus voor dat je een beroerte een stapje voor bent en bestel het gehele pakket nu kosteloos. Je ontvangt ‘m binnen 3 weken thuis.

Bron: www.hartstichting.nl

0

Kerstwens Mobiliteit en Vervoer

De voorzitter van de commissie ‘Mobiliteit & Vervoer’ wenst – mede namens alle commissieleden – de Westlandse senior gezellige en vreedzame Kerstdagen toe. Tevens een seniorvriendelijke jaarwisseling zonder ‘levensbedreigend’ geknal en geknetter in de nabije omgeving.
Alle commissies van de Seniorenraad hopen in 2020 op een voortzetting van de prettige dialoog met de senior, primair ten gunste van de broodnodige belangenbehartiging. We wensen u allen een ‘Goed en Gezond Tweeduizendtwintig’ toe!

2+

Afremming van de opwarming van de aarde (1)

We hebben de opwarming van de aarde – zonder het in de gaten te hebben – al behoorlijk afgeremd
9 december 2019Caroline Kraaijvanger19

Onderzoek onthult dat het het Montreal Protocol – in het leven geroepen om de ozonlaag te redden – ook de opwarming van de aarde afremt.
En nog aanzienlijk ook; al met al blijkt het Montreal Protocol een grotere impact te hebben op het klimaat dan het bekende Verdrag van Kyoto, dat specifiek ontworpen was om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en de opwarming af te remmen. “De acties die voortvloeien uit het Verdrag van Kyoto zullen de temperaturen tegen 2050 met zo’n 0,12 graden Celsius terugdringen – terwijl het Montreal Protocol de temperaturen tegen 2050 met een volle graad terugdringt,” aldus onderzoeker Rishav Goyal.
Over het protocol
Het Montreal Protocol werd in 1987 door vertegenwoordigers van meer dan 170 landen getekend. In het verdrag spraken de landen af om het gebruik van ozonvernietigende stoffen – zoals chloorfluorkoolstofverbindingen (cfk’s) – uit te faseren. Eerdere studies hebben al aangetoond dat het verdrag een enorm positieve impact heeft op de ozonlaag (die overigens nog altijd niet helemaal hersteld is). Maar nu blijkt dus dat we met dit verdrag – zonder het in de gaten te hebben gehad – ook de opwarming van de aarde hebben afgeremd. “Samen zijn cfk’s een duizenden malen potenter broeikasgas dan CO2,” stelt Goyal. “Dus het Montreal Protocol redde niet alleen de ozonlaag, maar mitigeerde ook een substantiële fractie van de wereldwijde opwarming.”

(bron: Scientias/nl)

0

Ongewenste gasten . . . en dat met Kerst!

Wat ademt nu meer sfeer uit dan een kerstboom in de kamer? Helaas haalt u niet alleen de kerst in huis, maar er zitten mogelijk duizenden kleine beestjes in die mooie boom. Ongewenste indringers! Om dit ongedierte gaat het.

Volgens een onderzoeker uit Noorwegen zitten er in de gemiddelde kerstboom niet minder dan 25.000 beestjes. Deze ontwaken uit hun winterslaap wanneer ze in een warme, verlichte woonkamer komen.
Let wel: de meeste van de diertjes zitten in de stam en zijn dus niet zichtbaar. Bovendien zijn ze in de meeste gevallen totaal onschuldig. RTV Noord-Holland vroeg bioloog Bas Difize om de meest voorkomende beestjes uit de kerstboom:

1. Spin
De kerstboom kan een brede keur aan spinnen herbergen. Een bekende gast is de kruisspin.

2. Springstaartje
Dit zijn zespotige geleedpotigen. Door twee aanhangsels aan hun achterlijf kunnen ze zichzelf lanceren. Een springstaart van 5 milimeter kan met enige moeite wel 8 centimeter overbruggen.

3. Mijt
Over deze diertjes schreven we al eerder een artikel. Veel mensen zijn allergisch voor de huisstofmijt.

4. Wants
Ook wantsen, en dan met name de variant die in je bed kruipt, zijn beroemd. Maar ook dennebomen vormen een natuurlijke leefomgeving voor deze monstertjes.

5. Bladluis
Tenslotte natuurlijk een echte boomparasiet: de bladluis. Deze beestjes zuigen sap uit boomstammen en komen vaak voor in hele grote groepen.

Geen zin in al dat onaangekondigde bezoek? Schud dan de kerstboom uit voordat je hem het huis in sleept. Of ga toch voor een kunstboom.

0

Bekeuring? Bezwaar maken helpt!

Vorig jaar deelde het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) 9,2 miljoen bekeuringen uit. Slechts 330.000 mensen dienden bezwaar in tegen hun bekeuring, en wat blijkt? In één op de drie gevallen was dat bezwaar terecht en kon de boete de prullenbak in. Bezwaar maken loont én is heel eenvoudig.

De cijfers komen uit een onderzoek van het AD. De krant vroeg de cijfers op bij de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie. Van de ruim 330.000 bezwaren – nog geen 4 procent van alle bekeuringen – werden er 107.300 toegekend. Het ging om boetes die onder de zogeheten Wet Mulder vallen: boetes voor bijvoorbeeld snelheidsovertredingen, door rood rijden en rijden met de telefoon in de hand. Redenen om een bezwaar toe te kennen, zijn onder meer onvoldoende bewijs of een verkeerde tenaamstelling van de boete.
Bezwaar: binnen zes weken
Als u vindt dat de bekeuring die bij u op de deurmat is geploft, niet terecht is, kunt u bezwaar indienen. Toch zijn er maar weinig mensen die dat daadwerkelijk doen. Men denkt dat het ingewikkeld is en te veel tijd kost – te veel gedoe dus. In werkelijkheid is bezwaar maken tegen een verkeersboete een fluitje van een cent. Dien uw bezwaar wel binnen zes weken na dagtekening van de boete in, anders is de bezwaartermijn verlopen.

Bezwaar indienen: digitaal of per brief
Tegen veel verkeersboetes kunt u direct online bezwaar indienen. Het gaat dan om zogeheten kleine verkeersovertredingen die vallen onder de Wet Mulder. U herkent zo’n boete aan de grote M op de brief van het CJIB. Om online bezwaar in te dienen, heeft u wel uw DigiD nodig.
Wilt u liever per brief bezwaar maken? Dat kan ook. U stuurt dan een brief naar de officier van justitie. Op de website van de ANWB vindt u een modelbrief voor het bezwaar.
Boete betalen?
Als u bezwaar indient, hoeft u de boete nog niet te betalen. Als uw bezwaar wordt afgewezen, moet dat natuurlijk alsnog. En als u na de afwijzing van uw bezwaar besluit naar de kantonrechter te stappen, moet u de boete ook eerst betalen. Doet u dat niet, dan is een beroep bij de kantonrechter niet mogelijk.
Bronnen:
AD.nl
CJIB
OM
ANWB

0

Roettaks over vier weken van kracht!

Eigenaren van een personenauto of bestelauto met een dieselmotor zónder af-fabriek roetfilter en een fijnstofuitstoot van meer dan 5 milligram per kilometer krijgen volgend jaar te maken met een verhoogde motorrijtuigenbelasting. Per 1 januari voert de Rijksoverheid de ‘fijnstoftoeslag mrb’ in, in de volksmond beter bekend als de roettaks.

(bron: ANWB)

0